Zgłoszenie na szkolenie

osoba indywidualna Rejestracja firmowa

1. Informacje osobowe


2. Adres do wysyłki certyfikatu


3. Rodzaj certyfikatu

Rodzaj certyfikatu (018 - pracownicy liniowi; 017 - kadra zarządzająca):

4. Informacje dodatkowe

Paszport bezpieczeństwa (dodatkowy dokument):*

płatności dokonuje:*

Faktura:*

Dane do faktury:

Uwagi:

Skąd o nas wiesz:*


VCA Polska z siedzibą w Krakowie ul. Łobzowska 16/7, informuje, że będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym zgłoszeniu, w celu jego obsługi. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotowi przeprowadzającemu szkolenie w celu niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz podmiotowi wydającemu certyfikat w celu wydania certyfikatu.