Zgłoszenie na szkolenie

indywidualne firmowe

1. Rejestracja firmy:

E-mail firmy:*

2. Osoba kontaktowa:


3. Uczestnicy:

1.
Dodaj kolejną osobę

4. Rodzaj certyfikatu (upewnij się który potrzebujesz):*

VCA Polska z siedzibą w Krakowie ul. Łobzowska 16/7, informuje, że będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym zgłoszeniu, w celu jego obsługi. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotowi przeprowadzającemu szkolenie w celu niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz podmiotowi wydającemu certyfikat w celu wydania certyfikatu.